Ефективність використання навчальних ресурсів JetIQ та підзвітності викладачів

В 2018/2019  навчальному році система  підтримки освітнього процесу, методичної та наукової діяльності JetIQ VNTU активно впроваджувалась на всіх факультетах та інститутах університету. Завдяки запровадженню підсумкового тестування  знань студентів під час сесій та проміжного контролю знань студентів відповідно до освітніх програм в системі модульного контролю, на кожному з факультетів сформовані нові електронні ресурси – теки тестових завдань, методичні матеріали, результати наукових досліджень, а також статистика їх використання студентами. На факультетах електроенергетики та електромеханіки, менеджменту та інформаційної безпеки, інституті екологічної безпеки та моніторингу довкілля, запрацювали електронні деканати. На всіх факультетах були проведені семінари на тему роботи в середовищі JetIQ VNTU. Семінар підвищення кваліфікації  на тему формування електронних ресурсів для змішаного навчання відвідувало понад 40 викладачів. 560 викладачів відвідували персональний кабінет та працювали в середовищі системи управління навчанням, понад 60% викладачів активно створюють електронні ресурси та мають високий рейтинг їх використання.  Активно розвиваються та використовуються нові інструменти  інтеграції електронних ресурсів загального університетського репозиторію та ресурсів викладачів; результатів екзаменаційних сесій; наукової та методичної діяльності викладачів; створено 1089 навігаторів навчальних ресурсів, які працюють як конструктори інтеграції та використання електронних ресурсів з визначеної дисципліни. В таблицях представлені статистичні дані активності викладачів та зведені дані за факультетами та інститутами університету.


Таблиця 1

Активність викладачів щодо формування електронних ресурсів в системі JetIQ

Кафедра Кількість викладачів Кількість заповнених анкет Відсоток викладачів, які активно працюють в системі JetIQ Кількість навігаторів дисциплін
         

Факультет електроенергетики та електромеханіки

 

       

Кафедра Філософії та гуманітарних наук

13 13 100 71

Кафедра Електричних станцій та систем

24 17 95.8 15

Кафедра Електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

16 14 100 40

Кафедра Теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

6 6 100 7

Кафедра Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

13 12 92.3 18

ВСЬОГО

72 62 97,6 151

Факультет комп`ютерних систем і автоматики

Кафедра Інтеграції навчання з виробництвом

13 13 100 8

Кафедра Комп`ютерних систем управління

11 11 100 67

Кафедра Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій

20 20 100 150

Кафедра Метрології та промислової автоматики

10 10 100 89

Кафедра Лазерної та оптикоелектронної техніки

7 6 100 30

Кафедра Системного аналізу, комп`ютерного моніторингу та інженерної графіки

16 16 100 72

ВСЬОГО

77 76 100 416

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Кафедра Фізичного виховання

12 11 91,6 0

Кафедра Загальної фізики

10 6 70 0

Кафедра Екології та екологічної безпеки

11 11 100 41

Кафедра Хімії та хімічної технології

5 5 100 15

ВСЬОГО

38 33 90,4 56

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Кафедра Менеджменту, маркетингу та економіки

22 17 81,8 27

Кафедра Фінансів та інноваційного менеджменту

7 5 85,7 4

Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту

14 9 71,4 35

Кафедра Суспільно-політичних наук

5 5 100 15

Кафедра Менеджменту та безпеки інформаційних систем

16 11 75 38

Кафедра Підприємництва та фінансової діяльності

6 4 83,3 8

ВСЬОГО

70 51 82,8 127

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра Технологій та автоматизації машинобудування

13 13 100 12

Кафедра Галузевого машинобудування

14 14 100 24

Кафедра Автомобілів та транспортного менеджменту

23 16 73,9 9

Кафедра Опору матеріалів та прикладної механіки

7 7 100 15

Кафедра Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

10 10 100 30

ВСЬОГО

67 60 94,8 90

Факультет інформаційних технологій та комп`ютерної іженерії

Кафедра Обчислювальної техніки

23 13 56,5 11

Кафедра Комп`ютерних наук

24 17 79,1 22

Кафедра Вищої математики

23 15 78,2 45

Кафедра Захисту інформації

12 11 91,6 15

Кафедра Програмного забезпечення

20 15 75 38

ВСЬОГО

102 71 76,1 131

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Кафедра Радіотехніки

11 8 72,7 9

Кафедра Електроніки та наносистем

9 7 88,8 16

Кафедра Біомедичної інженерії

11 9 90,9 16

Кафедра Телекомунікаційних систем та телебачення

17 15 94,1 11

Кафедра Мовознавства

12 9 75 3

ВСЬОГО

60 48 84,3 55

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Кафедра Теплоенергетики

8 5 75 14

Кафедра Іноземних мов

29 28 96,5 26

Кафедра Будівництва, міського господарства та архітектури

27 11 59,2 9

Кафедра Інженерних систем у будівництві

10 10 100 14

ВСЬОГО

74 54 82,6 63
                 


Таблиця 2

Активність викладачів щодо формування електронних ресурсів в системі JetIQ

Факультет Кількість викладачів Кількість заповнених анкет Відсоток викладачів, які активно працюють в систеі JetIQ  Кількість навігаторів дисциплін
Факультет електроенергетики та електромеханіки 72 62 97,6 151
Факультет комп`ютерних систем і автоматики 77 76 100 416
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля 38 33 90,4 56
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки 70 51 82,8 127
Факультет машинобудування та транспорту 67 60 94,8 90
Факультет інформаційних технологій та комп`ютерної іженерії 102 71 76,1 131
Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем 60 48 84,3 55
Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання 74 54 82,6 63
ВСЬОГО по університету 560 455 88,57 1089