Проведено семінар щодо використання системи управління навчанням JetIQ

27 листопада відбулося  заняття семінару "Створення електронних ресурсів для змішаного навчання студентів в середовищі системи підтримки навчального процесу JetIQ" для викладачів університету згідно програми реалізації змішаного навчання ВНТУ. 

Семінар проходить під керівництвом завідувача навчально-методичним відділом Громової Л.П. Лектором семінару є к.т.н., доц. каф. ПЗ Коваленко О.О. Допомогу у проведенні семінару забезпечують співробітники ЦДО ВНТУ.

Тема заняття "
Лекція з елементами дискусії та обговорення. Електронні ресурси змішаного навчання. Види ресурсів. Відкриті електронні ресурси".

Цілі: Визначення особливостей електронних ресурсів змішаного навчання, балансу електронної та традиційної складових навчання. Знайомство з досвідом використання відкритих електронних ресурсів. Надати викладачеві знання щодо інструментарію та досвіду створення та використання відкритих електронних курсів.

Результати: обґрунтування вибору відкритих електронних ресурсів для власної дисципліни.


опублік. Шепітко Тетяна Володимирівна