Проведено семінар щодо використання системи управління навчанням JetIQ

11 грудня відбулося  заняття семінару "Створення електронних ресурсів для змішаного навчання студентів в середовищі системи підтримки навчального процесу JetIQ" для викладачів університету згідно програми реалізації змішаного навчання ВНТУ. 

Семінар проходить під керівництвом завідувача навчально-методичним відділом Громової Л.П. Лектором семінару є к.т.н., доц. каф. ПЗ Коваленко О.О. Допомогу у проведенні семінару забезпечують співробітники ЦДО ВНТУ.

Тема заняття:
"Сесія з набуття практичних навичок роботи в підсистемі IQ-майстер створення тестів. IQ-майстер створення тестів. Відкриті тести. Закриті тести.Супертести (задачі зі зміною початкових умов)"

Цілі: Створення тестових завдань у вигляді відкритих і закритих тестових питань; спеціальних задач зі зміною початкових умов для удосконалення системи контролю знань студентів та мотивації здобувачів вищої освіти до навчання.


Результати: Набори тестових завдань.
 

опублік. Шепітко Тетяна Володимирівна