Через розділення до інтеграції. Нова система тестування.

   Після тривалого періоду підготовки 10.01.2020 був введений до експлуатації окремий сервер для комп’ютерного тестування знань – https://test.vntu.edu.ua
   Цьому передувала кропітка робота із відокремлення програмного забезпечення підсистеми тестування знань від всього поекту JetIQ.
   Першою і головною метою такого розділення було підвищення навантажувальної здібності підсистеми тестування із збільшенням її реактивності, а також підвищення загальної надійності всієї структури “Електронного університету ВНТУ”.
   Другою її частиною було збереження існуючого функціоналу, особливо який стосувався викладацької частини редактора тестів (TestIQ).
   Третьою частиною мети було збереження існуючих функцій збирання та обробки даних проходження тестів, формування звітів, відображення результатів тестування в персональних кабінетах студенів, мобільних додатках та інших звітних формах.
   В результаті проведених спільно з центром електронних комунікацій “ІнтерЦЕК” робіт, яких прийняв участь у створенні, налаштуванні сервера test.vntu.edu.ua, організації мережевих каналів міжсерверних комунікацій, була створена нова потужна підсистема комп’ютерного тестування знань, яка стала невідділеною інтегрованою частиною всього проекту “Електронний університет ВНТУ”.
     

опублік. Паламарчук Євген Анатолійович