Центр Дистанційної Освіти ВНТУ (ЦДО) був створений у січні 2004 р., який донині успішно функціонує у напрямку розвитку навчально-методичної бази дистанційного навчання ВНТУ.

 ЦДО ВНТУ  виконує такі основні завдання:

 • Координування розвитку дистанційної освіти у ВНТУ.
 • Виконання технічної, методичної та інформаційної підтримки функціонування дистанційної освіти у ВНТУ.
 • Забезпечення супроводження навчального процесу денної та заочної форми навчання дистанційними навчальними технологіями.
 • Консультування викладацького складу з питань дистанційної освіти.
 • Забезпечення стабільності роботи технічних і програмних засобів системи дистанційного навчання.
 • Створення і адаптація необхідних програмних засобів і методичних розробок для дистанційного навчання.
 • Налагодження і підтримання зв’язків з іншими установами, що ведуть діяльність у напрямку дистанційної освіти.

Протягом 2004-2018 рр. директором ЦДО ВНТУ був к.т.н., доцент каф. САКМІГ ФКСА Боцула М.П.

З 2007 року в ЦДО впроваджено порядок робіт, які забезпечені відповідною документацією і відповідними програмно-технічними засобами власної розробки.

З 2007 по 2017 рр. на ЦДО в якості платформи реалізації дистанційного навчання ВНТУ було обрано систему eLearning Server 4G від компанії ГіперМетод (Санкт-Петербург, РФ), відкритий програмний код якої дозволив адаптувати можливості СДН до вимог і потреб процесу навчання у ВНТУ та інтегрувати до неї власні розробки.

На ЦДО було реалізовано наступні напрямки роботи:

 1. Довгий час на Центрі активно працював власний сайт ЦДО ВНТУ, який забезпечував інформаціну підтримку навчання за дистанційними технологіями, а саме, було організовано супроводження новин, надання довідникової інформації, можливість користування файловим архівом та методичною літературою ЦДО ВНТУ та ін.
 2. Співробітниками ЦДО ВНТУ було забезпечено методичну підтримку, зокрема, надання консультацій, проведення навчальних семінарів, здіснено розробку десятків методичних вказівок, рекомендаційних інструкцій та статтей по створенню та впровадженню дистанційних курсів.
 3. На ЦДО впроваджена власна СУБД ЦДО для організації та проведення звітності виконання планів розробки навчальних курсів викладачами ВНТУ.
 4. Основою роботи було проведення технічної підтримки у вигляді розробки програмного забезпечення, організації та супроводження файлового архіву ПЗ, розробки та супроводження спеціалізованих ресурсів в INTERNET, організації та супроводження роботи віртуального навчального середовища та навчальної компютерної мережі. Зокрема, розроблено конструктор тестів "TestEditor"  для eLServer і запущено систему тестування; відео-інтернетний комплекс дистанційного виконання лабораторних робіт ("ВІКДЛР"); впроваджено TutorPublisher -"технологію потрійної публікації" для підготовки методичних матеріалів для завантаження в СДН; використано конструктор електронних навчальних курсів "eAuthor" для впровадження в систему eLServer з можливістю запису дистанційного курсу на носій інформації; запущено систему вебінарів "BigBlueButton" для проведення відео-конференцій в режимі онлайн з можливістю завантаження та транслювання матеріалів, використання графічної дошки, проведення онлайн-чатів та ін.

З січня 2017 по вересень 2018 рр. на ЦДО була впроваджена українська платформа електронного навчання LMS Collaborator, одним із розробників якої є Боцула М.П. За період роботи в порталі було розроблено понад 45 навчальних курсів.

З 2013 року і донині  в рамках програми підвищення кваліфікації викладачів університету під керівництвом завідувача науково-методичним відділом Громової Л.П. за участі співробітників ЦДО на Центрі діє "Семінар підвищення педагогічної майстерності". За час роботи Семінару було створено та впроваджено в навчальний процес понад 75 дистанційних курсів.

Завдяки безперервній роботі на ЦДО було налагоджено тісну співпрацю з навчально-викладацьким складом університету. Зокрема, спільними зусиллями за участі співробітників ЦДО та авторів курсу було створено матеріально-технічну та навчально-методичну базу дистанційного навчання ВНТУ.

Станом на вересень 2018 р. у ЦДО ВНТУ повністю функціонують на різних платформах 550 курсів.

У 2018 р. ЦДО ВНТУ очолив  к.т.н., доцент каф. АІВТ ФКСА Паламарчук Є.А., керівник проекту "JetIQ".

 Під керівництвом Є.А. Паламарчука ЦДО ВНТУ розпочало роботу в електронній системі JetIQ, що  представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного та змішаного навчання і управління закладом вищої освіти (ЗВО).

Всю необхідну документацію, пов"язану з діяльністю ЦДО можна переглянути тут